Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Hoog water in de polder, 25 jaar geleden

13 en 14 september 1998. Op deze zondag en maandag in september 1998 viel een ongebruikelijke hoeveelheid regen in het zuidwesten van Nederland. In het Westland konden regenmeters soms meer dan 100 mm noteren. Deze grote hoeveelheid water heeft op veel plaatsen voor grote overlast gezorgd, met name in Delft en De Lier, en ook bij veel tuinbouwbedrijven (zo'n 20.000 vierkante meter). In Schipluiden was de Zweth (bij de Zwethkade-zuid) gestegen tot heel gevaarlijke hoogte. De dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Delfland stelde de dijkbewaking in. Ook werden via Radio West vrijwilligers gevraagd mee te helpen.

Hoog water in de polder, 25 jaar geleden
Zandzakken waren nodig langs de Gaag in Schipluiden.

De Zouteveenseweg en Breeweg moesten worden afgesloten voor het verkeer. Op veel plaatsen werden de dijken met zandzakken versterkt. Dit gebeurde trouwens ook in het centrum van Schipluiden, langs de Gaag, vanaf de Paardenbrug richting Trambrug. Het water had inmiddels de onderkant van de Valbrug bereikt. In de nacht van 14 op 15 september en overdag op 15 september kon een belangrijke hoeveelheid water worden afgevoerd uit de boezemwateren en kanalen waardoor het peil zo'n 10 cm zakte.

Hoog water in de polder, 25 jaar geleden
Het water stond tot aan het dek van de Valbrug.

Op 16 september waren de problemen nog niet voorbij. Aangezien de polders nog maar nauwelijks kon worden bemalen, steeg het waterpeil bij Maasland waardoor huizen en straten onderliepen. Ook de bemaling in de Kerkpolder bij Delft was gestopt waardoor tennisvelden onder water kwamen en ernstig werden beschadigd.

Hoog water in de polder, 25 jaar geleden
Hoog water in de Klaas Engelbrechtspolder.

Terugblik Hoogheemraadschap Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in een terugblik op de watersnoodramp op 23 oktober 1998 de conclusie getrokken dat de water overlast niet te vermijden was. In het weekeinde van 13 en 14 september liepen veel polders onder water, vooral rond Schipluiden en in het Westland. Het waterschap erkent dat op zondagochtend tussen drie en tien uur gestopt is met bemalen. Het waterniveau in de boezemwateren was toen gemiddeld zeven centimeter beneden de streefwaarde. Ook de weersverwachting gaf toen nog geen voorspelling van een grote hoeveelheid neerslag. Uiteindelijk kwam 97,8 mm water neer in het Westland, met een piek op zondagnacht van 39,5 mm. Volgens het hoogheemraadschap is het watersysteem van Delfland niet opgewassen tegen een dergelijke hoeveelheid in een zo'n korte tijd. Ook al zou er niet zijn gestopt met bemalen, dan nog zou dit maar een beperkte invloed hebben gehad.

Hoewel op tal van plaatsen water over de kruinen stroomde en veel kaden van doorsoppen te lijden hadden, viel de schade aan de kaden erg mee. Slecht twee kaden zijn echt in gevaar geweest: de kaden van de Zweth (tussen Wateringen en Schipluiden) en de Dorppolder (tussen Schipluiden en Maasland). Delfland geeft toe dat het rampendraaiboek niet vlekkeloos verliep. De coördinatie en communicatie zouden beter moeten worden in de toekomst. Ook denkt Delfland aan maatregelen om een volgende keer beter voorbereid te zijn.

Hoog water in de polder, 25 jaar geleden
Hoog water in de Duifpolder; foto vanaf de Trambrug over de Vlaardingsevaart.

Plan ABC Delfland

Ook in 1999 en 2000 was er een korte periode met hevige regenval en met overlast tot gevolg. Naar aanleiding van de wateroverlast heeft het hoogheemraadschap het plan ABC Delfland opgesteld en uitgevoerd. Voluit heet het project: Afvoer- en BergingsCapaciteit Delfland. Diverse waterbergingen zijn sindsdien aangelegd, kaden verhoogd en is de capaciteit van veel boezem- en poldergemalen verhoogd.

Bron: Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de voorloper van deze website, www.schipluiden.net.

18 september 2023