Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Het Groenfonds Midden-Delfland en Vockestaert samen aan de slag!

24 oktober 2023. De stichting Groenfonds Midden-Delfland en Agrarische Natuurvereniging Vockestaert gaan zich alweer voor de 4e periode inzetten om het mooie, open agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland en omstreken te behouden én de binding tussen stad en land te versterken. Dat doet Vockestaert door middel van ‘groene diensten’ waar het Groenfonds de financiën voor beschikbaar stelt en de uitvoering vooral door boeren en burgers in het buitengebied wordt uitgevoerd.

Groene diensten

Tot ‘groene diensten’ behoren het behoud van oud grasland en het onderhoud van landschapselementen en cultuurhistorische gebouwen. Maar ook het openstellen van agrarische bedrijven voor educatieve en recreatieve doeleinden en ‘vliegende’ (tijdelijke) wandelpaden over boerenland. Deelnemers kunnen zelf beslissen welke ‘groene diensten’ ze willen verlenen.

De polder - groene diensten - 24 oktober 2023

Deelname 2024-2029

Dit jaar lopen de huidige contracten die zijn afgesloten tussen de deelnemers en Vockestaert voor het leveren van deze ‘groene diensten’ ten einde. Daarom organiseert Vockestaert een nieuwe intekening voor zes jaar. Voor de nieuwe periode zijn de verschillende maatregelen, voorschriften en tarieven geactualiseerd. Alle deelnemers, ook de huidige, moeten voor de ‘groene diensten’ die ze willen leveren een nieuwe overeenkomst afsluiten met Vockestaert.

Aanmeldprocedure

Meer informatie over de aanmeldprocedure, de deelnamevoorwaarden en de diverse te contracteren ‘groene diensten’ met hun voorschriften en tarieven is te vinden op de website van Vockestaert ( (www.vockestaert.nl ). Als u interesse heeft om deel te nemen, dan kunt u het aanmeldformulier downloaden en uiterlijk maandag 20 november mailen, sturen of brengen naar ANV Vockestaert. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@vockestaert.nl of u kunt bellen met 015-3807112.

Bron: Persbericht Vosckestaert 24 oktober 2023.

26 oktober 2023